Tarieven

Bijstand, verdediging, informatie en advies, klare afspraken zijn de kernwaarden die advocaat Yves François nastreeft

Reeds bij de eerste consultatie worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende de te volgen strategie, het procedureverloop alsook het ereloon en de kosten.

Het ereloon wordt afhankelijk van het soort zaak op verschillende manieren begroot. Doorgaans wordt gewerkt tegen een overeengekomen uurloontarief, bepaald in functie van onder meer de complexiteit van de zaak, hoogdringendheid en specialiteiten. Afhankelijk van het resultaat kan tevens een succesfee aangerekend worden. Indien het om een in geld waardeerbare zaak gaat, wordt veelal gerekend aan een bepaald percentage op het geïnde bedrag met als absoluut minimum de rechtsplegingvergoeding

Naast het ereloon worden ook de kantoorkosten aangerekend tegen forfaitaire tarieven die eveneens van in het begin gecommuniceerd worden.

Op zowel het ereloon als de kosten dient de wettelijke BTW aangerekend te worden waarvoor u naast een ereloonnota tevens een factuur ontvangt. Van alle geleverde prestaties en kosten krijgt u een gedetailleerd overzicht.

De kosten die ik in uitvoering van de opdracht aan derden moet betalen (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, administratieve overheden, rolrechten,…) worden u hetzij rechtstreeks overgemaakt, hetzij in mijn ereloonstaat tegen kostprijs doorgerekend.

Indien u dat wenst, kunnen de bovenstaande afspraken in een geschreven overeenkomst opgenomen worden.