Praktijkgebieden

Advocatenkantoor François behandelt veelzijdige materies

Handels-& ondernemingsrecht

 • Algemene Voorwaarden
 • Commerciële contracten
 • Opstart en continuïteit van ondernemingen
 • Overdracht
 • Handelsfonds
 • Fusies
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Incasso

Strafrecht

 • Overtredingen (verkeersrecht)
 • Wanbedrijven (correctionele misdrijven)
 • Enz…

Administratief recht

 • Lokale besturen
 • Omgevingsrecht
 • Ambenarenrecht
 • Onteigeningsrecht
 • Enz…

Verbintenissen -& zakenrechtht

 • Opstellen contracten
 • Conflictbemiddeling
 • Huurgeschillen
 • Enz…

Familie – & jeugdrecht

 • Echtscheiding
 • Familiegerechtelijke overeenkomsten
 • Jeugdrecht
 • Adoptie
 • Vereffing-verdeling nalatenschap
 • Enz…

Aansprakelijkheidsrecht

 • Verkeersrecht
 • Lichamelijke schade
 • Bouwrecht
 • Enz…